Polityka prywatności

  • Home

§ 1. Bezpieczeństwo danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administrator) są Białostockie Zakłady Graficzne S. A.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i urządzeniach końcowych. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu na stronie https://www.bzgraf.pl/ używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Wszelkie dane osobowe podawane w formularzach na stronie, mailowo lub telefonicznie są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),

b) w zakresie danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) tj.: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego, adresu e-mail dla celów wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy),

c) w zakresie danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Kontrahenta: imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru rachunku bankowego, adresu do korespondencji, adresu e-mail – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

d) w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy/realizacji umowy z Administratorem – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy/realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny),

e) w zakresie danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych Kontrahenta: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny),

f) w zakresie przekazanych Administratorowi danych szczególnie chronionych – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – tj. na podstawie art. 9 ust. 1 lit f) RODO lub w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, na zasadach wskazanych w art. 10 RODO,

g) w zakresie i celu związanym z Twoją intencją, np. w celu odpowiedzi na pytanie, które zadajesz telefonicznie lub mailowo.

6. Twoje dane nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów do tego upoważnionych na podstawie przepisów prawa – administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

8. Masz prawo do:

• wycofania zgody

• dostępu do treści swoich danych

• sprostowania

• usunięcia

• ograniczenia przetwarzania

• przenoszenia danych

• prawo do wniesienia sprzeciwu.

W celach wymienionych w pkt 8 możesz wysłać wiadomość pod adres dyrekcja@bzgraf.pl.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 2. Polityka cookies

1. Witryna https://www.bzgraf.pl/ tak, jak każda inna strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, zainstalowane na stronie narzędzia analityczne i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

2. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny https://www.bzgraf.pl/ aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzi Google Analitics, Google Tag Manager, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Pozwala to na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

6. Pliki cookies stosowane są, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, oraz w celach analitycznych.

7. Na stronie https://www.bzgraf.pl/ wykorzystywane są następujące pliki cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  • Polski
  • English