Dane spółki

Białostockie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000148154.
NIP 542-020-05-24, REGON 000274080 Kapitał zakładowy 1.003.568,22 PLN wpłacony w całości.

  • Polski
  • English