Drukarnia przy ul. Malmeda

Początki

Na powojennych gruzach w 1944 r. została uruchomiona drukarnia przy ul. Malmeda, ze skromnym wyposażeniem pięciu maszyn. Po 3 latach drukarnia posiadała już zorganizowany wydział zecerski, maszyn płaskich, rotacyjnych, litograficznych, stereotypię i introligatornię. Działy te były wyposażone w maszyny wydobyte z gruzów i skompletowane przez
pracowników oraz częściowo sprowadzone z innych miast Polski. Dzięki pomocy drukarzy ilość posiadanych czcionek wzrosła 10-krotnie. Większość produkcji stanowiły gazety
m.in. Jedność Narodowa, Gazeta Białostocka (dzisiejsza Gazeta Współczesna),
Życie Białostockie.

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego w 1951 r. utworzone zostaje przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Białostockie Zakłady Graficzne.

Zmiana
lokalizacji

Lata 1956-1966 były czasem wielkiego rozwoju produkcji, wzrosła też liczba zatrudnionych osób. Zapadła decyzja o budowie nowego budynku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.

20 lipca 1971 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej drukarni. Spowodowało to jeszcze szybszy rozwój, a niespełna 4 lata później w Białostockich Zakładach Graficznych pracowało już 625 osób. Zakład stał się ważnym miejscem w przestrzeni miasta. Pracownicy zrzeszali się w różnego rodzaju kółka zainteresowań i angażowali w inicjatywy społeczne.

Na placu przed budynkiem istniało boisko do gry w piłkę siatkową.

Budowa budynku lata 70.
Dział gazetowy lata 70.

Rewolucja
w montażu,
druku i oprawie

Do 1993 roku drukowano gazety. Wraz z zakończeniem druku gazet zakończono również pracę na linotypach. Jedna z tych niezwykłych i zabytkowych już maszyn znajduje się w budynku drukarni do dziś. Był to moment przełomowy w poligrafii, ponieważ nastąpiła całkowita zmiana technologii, przygotowalnię ręczną zastąpiono cyfrową.

Chcąc nadążyć za oczekiwaniami klienta, zostały zakupione maszyny wykorzystujące innowacyjne technologie, takie jak: Zircon, dwa Rolandy z numeracją, Rapida 104 i Rapida 105 oraz nowa linia do oprawy złożonej Compact, potem linia Sigloch-BF511, a następnie BF513, linia do oprawy prostej KM 470. W 2000 r. zainwestowano w trójnóż Triton firmy Kolbus, automat do montażu okładek Stahl, następnie DA, maszynę do tłoczenia folią Kolbus, urządzenie do montażu okładki zintegrowanej SAB. Do dziś jesteśmy jedną z niewielu drukarń oferującą produkcję książek w oprawie zintegrowanej.

Wraz z inwestycją w nowe maszyny, konieczne było przekwalifikowanie pracowników. Dotychczasowy skład ręczny, zamieniono na cyfrowy.
Był to znaczący postęp i ogromne wyzwanie.
Na obchody 65-lecia BZGraf oddaliśmy do użytku nową offsetową pełnoformatową, arkuszową maszynę drukującą Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P5 z odwracaniem, bogato wyposażoną w moduły sytemu zarządzania produkcją – Prinect, a także przygotowalnię cyfrową opartą o pełnoformatową naświetlarkę termiczną CtP – Suprasetter H105 firmy Heidelberg.

Prywatyzacja

Decyzją Ministra Skarbu Państwa 19 kwietnia 2011 sprzedano Białostockie Zakłady Graficzne S.A. firmie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Kompap S.A.
Nowy właściciel Pan Waldemar Lipka powołał Zarząd, a następnie Panią Antoninę Kuchlewską na stanowisko prezesa firmy.

Zmiany przeprowadzone przez nowego właściciela oraz Zarząd przyniosły wymierne korzyści. Umocniona została pozycja BZGraf S.A. na wydawniczych rynkach polskich i zagranicznych. Odbudowaliśmy swoją pozycję w branży poligraficznej i docenieni zostaliśmy za jakość, terminowość oraz uczciwe podejście do klienta. W 2015 r. otrzymaliśmy tytuł „Drukarni roku” w XIV Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych.

Hala 1
Hala 2

Czasy
współczesne

Nasza historia nie kończy się, ciągle inwestujemy w coraz bardziej zawansowane maszyny. Ostatnio oddaliśmy do użytku nowe studio CtP z naświetlarką Speedmaster, a także zakupiliśmy linię zbierająco-szyjącą Multiplex, pełnoformatową falcerkę MBO K32 oraz linię do opraw broszurowych KM 600. Wymieniliśmy park maszyn drukujących instalując ośmiokolorową maszynę R106, 2-zespołową maszynę SM2 oraz 4-zespołową maszynę R105.
  • Polski
  • English