BZGraf S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148154, stosownie do obowiązku wynikającego z treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.), niniejszym oświadczamy, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w zw. z art. 4 pkt. 5 w/w ustawy.

Cień

NASI KLIENCI:

© Copyright 2023 BZGraf Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zdjęć lub treści bez zezwolenia zabronione.
Projekt i wykonanie Clouds Studio Graficzne