Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku

INFORMACJA PRASOWA

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Kompap, wypracowała po 3 kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 62,63 mln zł wobec 63,46 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie z 2,35 mln zł do 4,87 mln zł.

Mamy za sobą udany rok wprawdzie sprzedaż z powodu pandemii nieznacznie spadła, jednak   EBITDA za 3 kwartały 2020 zwiększyła się o 2.483 tyś zł i wynosiła 10,77 mln. zł, co stanowi 17 % przychodów ze sprzedaży, zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej i w obecnej kryzysowej sytuacji.

Dobre wyniki uzyskane podczas 9 miesięcy 2020 r są udziałem otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, dobrą organizacją pracy oraz zwiększonym popytem na książki w okresie sierpień-wrzesień. Pomimo dużych kosztów utrzymania reżimu sanitarnego nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki ostatniego kwartału bieżącego roku. Mamy nadzieję, że nie zatrzymamy produkcji w żadnym z zakładów z powodu panującej pandemii.

***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

BZGraf S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148154, stosownie do obowiązku wynikającego z treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.), niniejszym oświadczamy, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w zw. z art. 4 pkt. 5 w/w ustawy.

Sprzedaż maszyn poligraficznych

Zaproszenie do składania ofert – PROMOCJA MASZYNY – 25 % TANIEJ

KOMPAP S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż maszyn poligraficznych w Grupie Kapitałowej Kompap S.A.

http://kompap.pl/firma/aktualnosci/306-zaproszenie-do-skladania-ofert.html

PROMOCJA MASZYNY 25 % TANIEJ!

GK Kompap posiada maszyny poligraficzne na sprzedaż.

Pełna lista dostępna tutaj.

 

Wzrost przychodów Kompapu do 45,85 mln zł w I półroczu 2018

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, zwiększyła przychody ze sprzedaży w I połowie 2018 roku do 45,85 mln zł wobec 30,13 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym czasie z 6,21 mln zł do 8,60 mln zł. Wyraźne wzrosty na tych poziomach to efekt prężnie działających zakładów graficznych w Białymstoku i Olsztynie, a także włączenia do grupy nabytej w grudniu 2017 roku spółki Imprimus. Jednocześnie na koniec I półrocza br. grupa zanotowała zysk netto w wysokości 147 tys. zł.

 

– Pierwsza połowa roku w Kompapie upłynęła pod znakiem restrukturyzacji i porządków w zakupionej pod koniec 2017 drukarni Imprimus. W efekcie podejmowanych przez nas działań spółka, która w przeszłości notowała duże straty, teraz szybko nadrabia zaległości i sukcesywnie poprawia wyniki. Liczymy, że skokowe zwiększenie przychodów, jakie osiągnęliśmy po tym przejęciu, w niedługim czasie będzie też miało odzwierciedlenie we wzrostach na poziomie netto. Minione półrocze było także okresem dalszego umacniania pozycji BZGraf i OZGraf na rynku polskim i za granicą. Jednocześnie w związku ze znaczącymi inwestycjami realizowanymi w ostatnim czasie w naszych zakładach na zysk netto w I połowie roku wpłynęła wysoka amortyzacja, która sięgnęła blisko 3,3 mln zł. Na wyniku zaciążyły też różnice kursowe wynikające ze wzrostu kursu euro r/r. Spodziewamy się wzrostu wyników za drugą połowę 2018 roku choćby ze względu na sezonowość w branży poligraficznej i zazwyczaj lepsze drugie półrocze – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

 

Kompap i należące do niego zakłady specjalizują się w druku, przede wszystkim w druku dziełowym. W pierwszym półroczu 2018 roku przychody z tytułu działalności produkcyjnej, obejmującej przede wszystkim sprzedaż książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych, a także produkcję poligraficzną i usługi z tym związane wyniosły 44,82 mln zł wobec 29,01 mln zł przed rokiem. Odbiorcami produktów grupy są renomowane i znaczące wydawnictwa nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wśród klientów Kompapu znaleźć można takie firmy jak Lantarn Publisher z Holandii, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Dwie Siostry, Vigmostad & Biorke AS z Norwegii, PWN, Świat Książki, Wydawnictwo C.H. Beck, Firma Księgarska Olesiejuk, Egmont Polska czy Burda, ale też na przykład obsługiwane przez Imprimus instytucje, w tym ministerstwa, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

– Naszym celem na przyszłość niezmiennie pozostaje dalsze zwiększanie sprzedaży w kraju, a także rozwój eksportu, który na koniec 2017 roku odpowiadał za niemal ¼ przychodów grupy. By móc skutecznie konkurować w obu tych wymiarach w ostatnich dwóch latach prowadziliśmy szeroko zakrojone inwestycje w parki maszynowe, dzięki czemu dysponujemy ogromnym potencjałem produkcyjnym w naszych zakładach. Zamierzmy z tego coraz pełniej korzystać. Chcemy też czerpać z synergii, jaką daje nam połączenie zakupów OZGraf, BZGraf i Imprimus, by poprawiać efektywność działania grupy – dodaje Waldemar Lipka.

Cień

NASI KLIENCI:

© Copyright 2022 BZGraf Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zdjęć lub treści bez zezwolenia zabronione.
Projekt i wykonanie Clouds Studio Graficzne