XXI Ranking Drukarń Dziełowych – „Drukarnia Dziełowa Roku 2021/2022” wybrana!

Przyszłość rynku książki

Wzrost kosztów wyłoni najsilniejszych na rynku książki

Wzrost kosztów nie ominął producentów książek, w tym giełdowego Kompapu. Droższe są przede wszystkim papier i energia elektryczna, co wpływa na coraz wyższe ceny na półkach. Widać też pierwsze oznaki oszczędności.

Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

Choć rodzimy rynek jest bardzo rozdrobniony i trudno o jednoznaczną ocenę wpływu obecnej sytuacji gospodarczej, to drukarnie, widząc na horyzoncie dalszy wzrost kosztów, biorą pod uwagę wprowadzenie kolejnych podwyżek.

Mocny gracz

Kompap, specjalizujący się w druku m.in. książek, wypracował w I półroczu 49,3 mln zł przychodów, o 11 proc. więcej niż w takim samym okresie poprzedniego roku. Natomiast zysk netto skurczył się o 17 proc., do 2,8 mln zł. Wpływ na spadek zysków miały przede wszystkim rosnące ceny papieru. – Cena papieru, który jest naszym głównym surowcem, wzrosła ponaddwukrotnie, do tego dochodzi wzrost cen energii czy płac. Naszą silną stroną są jednak inwestycje, dzięki którym możemy drukować coraz szybciej i więcej, zachowując przy tym wysoką jakość. Wypracowaliśmy też sobie renomę na rynku, mamy solidną bazę klientów i możemy utrzymywać marże – komentuje dla „Parkietu” Waldemar Lipka, prezes Kompapu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zagraniczne kontrakty, które w I półroczu odpowiadały za 35 proc. sprzedaży giełdowej firmy. Nie zwalniają też inwestycje. W tym roku Kompap chce zainwestować w rozwój parku maszynowego 4 mln zł, przejął też od grupy Asseco za 5,3 mln zł firmę Komunikacja Masowa, specjalizującą się w druku cyfrowym.

Wpływ niejednoznaczny

Eksperci podkreślają jednak, że wzrost kosztów w różnym stopniu dotyka różnych typów książek. – Obecnie w naszej bazie po I połowie 2022 r. posiadamy ponad 300 tys. monitorowanych produktów i dla każdego struktura kosztów wygląda inaczej. W przypadku np. tanich wersji lektur szkolnych, do których prawa autorskie wygasły, koszt papieru wpływa na wzrost ceny o 20–30 proc. względem tej przed wojną. Gdy patrzymy jednak na książki najlepszych autorek i autorów, np. Olgi Tokarczuk, to ceny papieru nie odgrywają aż tak dużej roli, bo w grę wchodzi m.in. honorarium autorki, marketing czy tłumaczenie. W całościowym ujęciu rynku ceny książek rosną wolniej niż inflacja w Polsce. Kultura nie jest czymś dla nas niezbędnym, a książki konkurują z innymi formami spędzania wolnego czasu – wyjaśnia Renek Mendruń, analityk rynku książki z Nielsena. Co więcej, wydawcy mają kilka sposobów na obronę przed wyższymi kosztami, m.in. zmieniając oprawę na miękką czy zmniejszając liczbę stron, co jest już widoczne.

Choć narzędzi do obniżenia cen jest wiele, to eksperci już dostrzegają kolejne problemy. Według danych spółki Arctic Paper ceny papierów niepowlekanych bezdrzewnych wzrosły względem ubiegłego roku o 43 proc., a powlekanych o 61 proc. – Niestety, znów słyszymy, że w najbliższych miesiącach czekają nas dwucyfrowe podwyżki – stwierdza Lipka. – Obawiam się, że stabilizacja na rynku jest chwilowa. Poważnym problemem może być wzrost cen energii, który w wypadku niektórych drukarń sięga 400 proc. Sytuacja sugeruje, że silni przetrwają, ale słabsi mogą tego nie wytrzymać – podsumowuje Piotr Dobrołęcki, ekspert rynku wydawniczego z dwutygodnika „Biblioteka Analiz”.


Źródło: Parkiet
Wzrost kosztów wyłoni najsilniejszych na rynku książki – parkiet.com

Kompap zwiększa obroty i przejmuje spółkę od Asseco

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe produkujące książki – BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowo-rolowa Kompap w Laskowicach, wypracowała w I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 49,29 mln zł, tj. wyższe o 11% niż przed rokiem. Zysk netto poligraficznej grupy za ten okres wyniósł 2,81 mln zł. Kompap jednocześnie realizuje plany konsolidacji i z początkiem września sfinalizował zakup spółki z grupy Asseco, zajmującej się drukiem cyfrowym i korespondencją masową.

Nowy nabytek Kompapu, spółka o nazwie Komunikacja Masowa, oznacza dla poligraficznej grupy rozwinięcie oferty o usługi związane z drukiem cyfrowym, obiegiem firmowych e-dokumentów oraz elektroniczną i papierową korespondencją zlecaną na wielką skalę przez banki, ubezpieczycieli, firmy energetyczne etc. Rocznie firma przetwarza też 42 mln elektronicznych faktur i jak dotąd wygenerowała 1 mld e-dokumentów. Jej przychody za ubiegły rok wyniosły ok. 20 mln zł. Kompap kupił tę spółkę od Asseco za 5,25 mln zł, finansując zakup ze środków własnych.

– Poprzez zakup Komunikacji Masowej spełniamy nasze wcześniejsze zapowiedzi dotyczące rozwoju usługowego portfolio grupy Kompap. Do druku offsetowego, w którym mamy bardzo wysokie kompetencje, dodajemy komplementarne usługi druku cyfrowego. To pozwali nam wejść w nowy obszar biznesu i otworzyć drogę do pozyskiwania kolejnych dużych zamówień. Druk cyfrowy i e-dokumentacja to szybko rozwijające się dziedziny ze względu na coraz większy stopień digitalizacji przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. Jednocześnie cały czas obserwujemy rynek i jesteśmy zainteresowani jego dalszą konsolidacją, więc nie wykluczamy kolejnych przejęć – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Laskowicka drukarnia Kompapu już dziś realizuje wielkonakładowe zlecenia na druki, materiały firmowe, broszury czy ulotki klientów takich jak m.in. PZU, Tauron, Energa czy Totalizator Sportowy. Spółka Komunikacja Masowa będzie zatem uzupełnieniem i rozwinięciem biznesu grupy.

Oprócz drukarni w Laskowicach do Kompapu należą jeszcze drukarnie dziełowe w Białymstoku oraz Olsztynie. Grupa jest zaliczana do największych zakładów poligraficznych w Polsce, obsługując wiodące domy wydawnicze. Notowany kolejny z rzędu wzrost skonsolidowanych przychodów grupy to w dużej mierze efekt rosnących zamówień, pozyskiwanych przez te drukarnie m.in. z zagranicznych wydawnictw, ale też i krajowych klientów. Spółce, której znaczna część sprzedaży pochodzi z eksportu, pomaga też sytuacja na rynkach walutowych.

– Mimo coraz trudniejszej sytuacji w gospodarce mamy za sobą kolejne udane dwa kwartały. Zwiększyliśmy dwucyfrowo przychody ze sprzedaży, a zysk netto za jedno półrocze wyniósł 2,81 mln zł, czyli tyle co zysk odnotowany za cały rok 2019. Utrzymanie tak wysokiej rentowności jest nie lada wyczynem w branży w okresie, gdy średni koszt naszego podstawowego surowca – papieru – wzrósł o ponad 100%. Jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż w 2022 r. procentują inwestycje w unowocześnianie naszych drukarni. Jesteśmy w stanie drukować coraz szybciej i więcej zachowując przy tym wysoką jakość druku. Tymi argumentami, w połączeniu z rzetelnością i pewnością dostaw, zdobywamy zaufanie kolejnych klientów. Ta renoma jest szczególnie ważna, gdy walczymy o zlecenia z zagranicy zagranicznych klientów. W I półroczu 35% naszej sprzedaży przyniosły kontrakty z zagranicznymi wydawcami – z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, a nawet Portugalii czy Kanady. Natomiast od strony kosztowej pomaga nam wcześniejsza reorganizacja firmy i coraz większy zakres zakupów centralnych. Te synergie będą jeszcze większe po dołączeniu kolejnej spółki do naszej grupy. To jest ważne zwłaszcza dziś, gdy nasza branża mierzy się z rosnącymi cenami energii i surowców. Co ważne, w I półroczu poprawiliśmy też płynność oraz spłaciliśmy też część leasingów i kredytów – wyjaśnia prezes Kompapu.

Niezależnie od realizowanego przejęcia, Kompap kontynuował inwestycje w nowoczesne maszyny podnoszące wydajność druku w posiadanych już zakładach. W latach 2020-2021 Kompap wydał na ten cel ok. 12 mln zł. W 2022 r. zakupił m.in. maszyny do cięcia papieru o wartości 760 tys. zł do drukarni w Olszynie oraz naświetlarkę do drukarni w Białymstoku o wartości ok. 650 tys. zł. Aktualnie  finalizuje zakup linii do oprawy miękkiej o wartości ponad 2 mln zł do tego zakładu. Łączne wydatki w grupie związane z unowocześnianiem parku maszynowego planowane są na ok. 4 mln zł w 2022 r. Oprócz tego Kompap zaczął też inwestować w fotowoltaikę. Instalacja działająca od marca zaspokaja ok. 5-8% zapotrzebowania laskowickiej drukarni na energię. Spółka planuje jej rozbudowę, tak by zapewnić ok. 30% zapotrzebowania drukarni na prąd, co pozwoli znacznie obniżyć koszty energii całej grupy.

Po zakończeniu I półrocza Kompap wypłacił dywidendę z zysku wypracowanego w 2021 r. w wysokości 45 gr za akcję. Decyzją ZWZ, zgodnie z rekomendacją zarządu, wysokość dywidendy została jednak zmniejszona (pierwotna rekomendacja to 70 gr/akcję), aby sfinansować zakup nowej spółki bez konieczności zaciągania dodatkowego długu.

***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Maszynista na wydziale Introligatorni

Maszynista offsetowy

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku

INFORMACJA PRASOWA

Kompap zwiększył zysk netto do 4,87 mln zł w 3 kwartale 2020 roku

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Kompap, wypracowała po 3 kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 62,63 mln zł wobec 63,46 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie z 2,35 mln zł do 4,87 mln zł.

Mamy za sobą udany rok wprawdzie sprzedaż z powodu pandemii nieznacznie spadła, jednak   EBITDA za 3 kwartały 2020 zwiększyła się o 2.483 tyś zł i wynosiła 10,77 mln. zł, co stanowi 17 % przychodów ze sprzedaży, zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej i w obecnej kryzysowej sytuacji.

Dobre wyniki uzyskane podczas 9 miesięcy 2020 r są udziałem otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, dobrą organizacją pracy oraz zwiększonym popytem na książki w okresie sierpień-wrzesień. Pomimo dużych kosztów utrzymania reżimu sanitarnego nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki ostatniego kwartału bieżącego roku. Mamy nadzieję, że nie zatrzymamy produkcji w żadnym z zakładów z powodu panującej pandemii.

***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

BZGraf S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy

Działając w imieniu Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148154, stosownie do obowiązku wynikającego z treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.), niniejszym oświadczamy, że spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w zw. z art. 4 pkt. 5 w/w ustawy.

Sprzedaż maszyn poligraficznych

Zaproszenie do składania ofert – PROMOCJA MASZYNY – 25 % TANIEJ

KOMPAP S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż maszyn poligraficznych w Grupie Kapitałowej Kompap S.A.

http://kompap.pl/firma/aktualnosci/306-zaproszenie-do-skladania-ofert.html

PROMOCJA MASZYNY 25 % TANIEJ!

GK Kompap posiada maszyny poligraficzne na sprzedaż.

Pełna lista dostępna tutaj.

 

Wzrost przychodów Kompapu do 45,85 mln zł w I półroczu 2018

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, zwiększyła przychody ze sprzedaży w I połowie 2018 roku do 45,85 mln zł wobec 30,13 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym czasie z 6,21 mln zł do 8,60 mln zł. Wyraźne wzrosty na tych poziomach to efekt prężnie działających zakładów graficznych w Białymstoku i Olsztynie, a także włączenia do grupy nabytej w grudniu 2017 roku spółki Imprimus. Jednocześnie na koniec I półrocza br. grupa zanotowała zysk netto w wysokości 147 tys. zł.

 

– Pierwsza połowa roku w Kompapie upłynęła pod znakiem restrukturyzacji i porządków w zakupionej pod koniec 2017 drukarni Imprimus. W efekcie podejmowanych przez nas działań spółka, która w przeszłości notowała duże straty, teraz szybko nadrabia zaległości i sukcesywnie poprawia wyniki. Liczymy, że skokowe zwiększenie przychodów, jakie osiągnęliśmy po tym przejęciu, w niedługim czasie będzie też miało odzwierciedlenie we wzrostach na poziomie netto. Minione półrocze było także okresem dalszego umacniania pozycji BZGraf i OZGraf na rynku polskim i za granicą. Jednocześnie w związku ze znaczącymi inwestycjami realizowanymi w ostatnim czasie w naszych zakładach na zysk netto w I połowie roku wpłynęła wysoka amortyzacja, która sięgnęła blisko 3,3 mln zł. Na wyniku zaciążyły też różnice kursowe wynikające ze wzrostu kursu euro r/r. Spodziewamy się wzrostu wyników za drugą połowę 2018 roku choćby ze względu na sezonowość w branży poligraficznej i zazwyczaj lepsze drugie półrocze – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

 

Kompap i należące do niego zakłady specjalizują się w druku, przede wszystkim w druku dziełowym. W pierwszym półroczu 2018 roku przychody z tytułu działalności produkcyjnej, obejmującej przede wszystkim sprzedaż książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych, a także produkcję poligraficzną i usługi z tym związane wyniosły 44,82 mln zł wobec 29,01 mln zł przed rokiem. Odbiorcami produktów grupy są renomowane i znaczące wydawnictwa nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wśród klientów Kompapu znaleźć można takie firmy jak Lantarn Publisher z Holandii, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Dwie Siostry, Vigmostad & Biorke AS z Norwegii, PWN, Świat Książki, Wydawnictwo C.H. Beck, Firma Księgarska Olesiejuk, Egmont Polska czy Burda, ale też na przykład obsługiwane przez Imprimus instytucje, w tym ministerstwa, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

– Naszym celem na przyszłość niezmiennie pozostaje dalsze zwiększanie sprzedaży w kraju, a także rozwój eksportu, który na koniec 2017 roku odpowiadał za niemal ¼ przychodów grupy. By móc skutecznie konkurować w obu tych wymiarach w ostatnich dwóch latach prowadziliśmy szeroko zakrojone inwestycje w parki maszynowe, dzięki czemu dysponujemy ogromnym potencjałem produkcyjnym w naszych zakładach. Zamierzmy z tego coraz pełniej korzystać. Chcemy też czerpać z synergii, jaką daje nam połączenie zakupów OZGraf, BZGraf i Imprimus, by poprawiać efektywność działania grupy – dodaje Waldemar Lipka.

Cień

NASI KLIENCI:

© Copyright 2023 BZGraf Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zdjęć lub treści bez zezwolenia zabronione.
Projekt i wykonanie Clouds Studio Graficzne